sprawiedliwa
odpowiedzialna
lokalna

W centrum zielonej transformacji stawiamy szkołę

Wybory konsumenckie – to, czym podróżujemy, z jakiej energii korzystamy i to, co jemy – wpływają na poziom emisji gazów cieplarnianych, degradację środowiska, zanieczyszczenie powietrza, wody i ziemi. Już w 1990 r. Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) alarmował o związku między rolnictwem a zmianami klimatu. Nie mamy wątpliwości, że nowy – przyjazny dla klimatu i środowiska – system żywnościowy, to ten oparty na lokalnej, zrównoważonej i roślinnej żywności. W centrum zielonej transformacji stawiamy szkołę, jedno z najważniejszych miejsc każdej lokalnej wspólnoty. Szkoła ma wpływ na naszą wiedzę. Od najmłodszych lat buduje poziom naszej świadomości oraz poczucie odpowiedzialności za planetę i środowisko. Ale polska szkoła musi się też zmienić i dawać dobry przykład. W DNA każdej szkoły zapisana musi być poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, solidarności z nimi i myślenie o nich. Kiedy mówimy „Roślinna szkoła”, to myślimy o prawie do roślinnych posiłków, o zdrowej i bezpiecznej dla klimatu oraz środowiska żywności, o skończeniu z kulturą marnowania jedzenia. Potrzebujemy dobrej edukacji o klimacie, środowisku i prawach zwierząt. „Roślinna szkoła” to również jej otoczenie – wspólnota, organizacje społeczne, lokalny biznes i władze samorządowe. Wszyscy muszą przejść na zieloną stronę mocy!

O co chodzi w Roślinnej Szkole?
Czyli 10 naszych postulatów

 • Włączenie celów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego do strategii rozwoju miast. Polityki miejskie muszą uwzględniać rolę żywności i projektować działania dla zdrowia, planety, praw człowieka i praw zwierząt.
 • Współpraca samorządów, wymiana dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi władzami w zakresie inicjatyw i projektów dotyczących bezpiecznych, zrównoważonych i lokalnych systemów żywieniowych.
 • Implementacja do samorządowych Programów Współpracy możliwości realizacji projektów przez organizacje społeczne na rzecz zdrowej, lokalnej, etycznej i bezpiecznej klimatycznie żywności.
 • Wprowadzenie w szkołach praktycznej edukacji żywieniowej, tworzenie przyszkolnych ogrodów warzywno-edukacyjnych i roślinnych warsztatów kulinarnych, uczenie szacunku do żywności, środowiska i praw zwierząt.
 • Współpraca z dietetyczkami/kami, edukacja kadry nauczycielskiej oraz personelu stołówek w zakresie tworzenia jadłospisów na podstawie aktualnych zaleceń zdrowego żywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 • Promocja diety roślinnej, organizowanie spotkań w szkołach, lokalnych centrach aktywności, bibliotekach, domach kultury.
 • Włączenie w zieloną transformację głosu lokalnych społeczności, rodziców, opiekunek/ów, osób uczących się, mieszkanek/ńców, żeby tworzyć wspólnotę dla zdrowej, lokalnej i roślinnej żywności.
 • Rozwój rolnictwa wspieranego przez lokalną społeczność; pomoc merytoryczna, techniczna i finansowa ze strony samorządów. Współpraca lokalnych instytucji publicznych z lokalnymi rolniczkami/kami.
 • Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych dla produktów spożywczych zamawianych w szkołach. Stawiamy na żywność wysokiej jakości, lokalną, sezonową, o dużej zawartości składników odżywczych, od certyfikowanych producentów.
 • Zagwarantowanie pełnego dostępu do zdrowych, roślinnych i pełnowartościowych posiłków w każdej szkole i każdego dnia (bez konieczności okazania zaświadczenia lekarskiego).
 • Włączenie celów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego do strategii rozwoju miast. Polityki miejskie muszą uwzględniać rolę żywności i projektować działania dla zdrowia, planety, praw człowieka i praw zwierząt.
 • Promocja diety roślinnej, organizowanie spotkań w szkołach, lokalnych centrach aktywności, bibliotekach, domach kultury.
 • Współpraca samorządów, wymiana dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi władzami w zakresie inicjatyw i projektów dotyczących bezpiecznych, zrównoważonych i lokalnych systemów żywieniowych.
 • Włączenie w zieloną transformację głosu lokalnych społeczności, rodziców, opiekunek/ów, osób uczących się, mieszkanek/ńców, żeby tworzyć wspólnotę dla zdrowej, lokalnej i roślinnej żywności.
 • Implementacja do samorządowych Programów Współpracy możliwości realizacji projektów przez organizacje społeczne na rzecz zdrowej, lokalnej, etycznej i bezpiecznej klimatycznie żywności.
 • Rozwój rolnictwa wspieranego przez lokalną społeczność; pomoc merytoryczna, techniczna i finansowa ze strony samorządów. Współpraca lokalnych instytucji publicznych z lokalnymi rolniczkami/kami.
 • Wprowadzenie w szkołach praktycznej edukacji żywieniowej, tworzenie przyszkolnych ogrodów warzywno-edukacyjnych i roślinnych warsztatów kulinarnych, uczenie szacunku do żywności, środowiska i praw zwierząt.
 • Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych dla produktów spożywczych zamawianych w szkołach. Stawiamy na żywność wysokiej jakości, lokalną, sezonową, o dużej zawartości składników odżywczych, od certyfikowanych producentów.
 • Współpraca z dietetyczkami/kami, edukacja kadry nauczycielskiej oraz personelu stołówek w zakresie tworzenia jadłospisów na podstawie aktualnych zaleceń zdrowego żywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 • Zagwarantowanie pełnego dostępu do zdrowych, roślinnych i pełnowartościowych posiłków w każdej szkole i każdego dnia (bez konieczności okazania zaświadczenia lekarskiego).

Sylwia
Spurek

Posłanka do PE 2019-2024,
była Zastępczyni Rzecznika
Praw Obywatelskich

Ludzie powinni móc podejmować decyzje, które dotyczą ich zdrowia, środowiska naturalnego i przyszłości. To kwestia ich podstawowych praw i wolności.

Nasi partnerzy

Dołącz do nas

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda
Skip to content